Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły. Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej, Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Pustyni

Poezja dźwiękiem malowana – muzyka w poezji Wandy Chotomskiej

Rodzinny konkurs plastyczny

 

Regulamin

 

I.                   Organizator

Zespół Szkół w Pustyni – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Wandy Chotomskiej – Dyrektor Marcin Nowak.

 

II.                Sponsor nagród

Zespołu Szkół w Pustyni - Dyrektor Marcin Nowak.

 

III.             Cele konkursu

·         pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

·         wdrażanie i rozwijanie pracy twórczej

·         wyrabianie poczucia estetyki

·         popularyzacja działań plastycznych

·         przybliżenie uczestnikom sylwetki i twórczości Wandy Chotomskiej

·         zachęcenie do czytania utworów polskiej poetki

·         popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

·         wzmacnianie więzi rodzinnych

·         zachęcanie do rodzinnych zabaw i wspólnego spędzania czasu

 

IV.             Warunki konkursu

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 oraz ich rodziców i opiekunów.

2.      Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę (dotąd niepublikowaną), stanowiącą nawiązanie do wybranego wiersza Wandy Chotomskiej związanego z muzyką.

3.      Prace mają być wykonane techniką płaską w formacie A3.

4.      Na odwrocie każdej pracy należy podpisać czytelnie autorów oraz podać klasę,
do której uczęszcza dziecko.

5.      Termin składania prac upływa 11.04.2018 r. Prace składane po tym terminie
nie będą brane pod uwagę.

6.      Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny złożonych prac przyznając nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikując prace do udziału w wystawie pokonkursowej. Ocenie komisji podlegać będzie oryginalność, staranność wykonania prac oraz pomysłowość.

7.      Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w Zespole Szkół w Pustyni 16.04.2018 r.

8.      Lista laureatów będzie podana na stronie Organizatora pod adresem www.pustynia.edu.pl

 

V.                Nagrody

1.      Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wręczone nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

2.      Nagrody należy odebrać osobiście.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo zmian przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, tj. przyznania nagród pozaregulaminowych lub ich nie przyznanie.

 

VI.             Wystawa pokonkursowa

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Zespole Szkół w Pustyni.

 

VII.          Postanowienia końcowe

1.      Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac bez wypłacania honorariów autorskich.

3.      Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem i uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy
i przetwarzanie danych osobowych autorów pracy w związku z realizacją konkursu. Złożenie prac jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa) oraz wizerunku uczestnika i jego opiekuna na stronie internetowej szkoły (
www.pustynia.edu.pl
), w gazetce szkolnej, a także zgodą na zamieszczenie informacji w mediach lokalnych.

Cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright 2018 Zespół Szkół w Pustyni Rights Reserved.