Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły. Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej, Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Pustyni

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSTYNI

zaprasza na:

 VIII GMINNY KONKURS FIZYCZNO-CHEMICZNY

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 14 681 54 68

 

Celem konkursu jest:

·         rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowań fizyką i chemią wśród młodzieży gimnazjalnej;

·         sprawdzenie przez uczniów swoich wiadomości oraz porównanie ich z wiedzą i umiejętnościami uczniów z innych szkół;

·         kształtowanie wśród młodzieży pozytywnej motywacji;

·         praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 900 w Zespole Szkół w Pustyni.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Pustyni.
  2. Konkurs adresowany jest dla uczniów Szkół Gimnazjalnych Gminy Dębica.
  3. Każda szkoła zgłasza do konkursu drużynę dwuosobową, wyłonioną w eliminacjach szkolnych, przeprowadzanych we własnym zakresie.
  4. Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju i odbywa się w dwóch etapach:

 

ETAP I: TEORETYCZNY

-          Część I  – uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie 30 minut.

-           Część II    uczestnicy rozwiązują zadania testowe, rachunkowe oraz krzyżówkę, dotyczącą znajomości podstawowych pojęć z zakresu fizyki i chemii. Drużyny po naradzie udzielają odpowiedzi i wykonują zadania pisemnie, mając na to określony przez członka komisji czas. Odpowiedzi sprawdzane są bezpośrednio po ich udzieleniu i wtedy przyznawane są punkty, które w tabeli wyników zapisuje komisja.  Po wykonaniu zadania następuje ocena i przydzielenie punktów.

 

ETAP II: PRAKTYCZNY

-          Część III  – uczestnicy wykonują doświadczenie chemiczne.

 

  1. Uczniowie  mogą korzystać z kalkulatorów.
  2. Część I konkursu ma na celu wyłonienie 5 najlepszych drużyn, które przechodzą do częściII i III.
  3. Punkty zdobyte przez uczestników w części I służą tylko wyłonieniu 5 najlepszych drużyn, nie sumują się z punktami uzyskanymi w części II i III.

8.       Przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz oceną poszczególnych etapów konkursu zajmie się komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Anny Nowak i p. Sabiny Sęk.

9.       Uczniowie przybywają wraz z opiekunem.

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.
  2. W przypadku remisu drużyn przewidujemy dogrywkę.
  3. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla pozostałych uczestników przewidziano upominki i dyplomy za uczestnictwo.

 Czas trwania konkursu około 3 godzin.

Zgłaszanie uczestników

Szkoły gimnazjalne zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o skompletowanie drużyn konkursowych (po jednej drużynie ze szkoły) i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA najpóźniej do 14 maja 2018 r. pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia udziału w konkursie zamieszczone będą również na stronie internetowej http://www.pustynia.edu.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia konkursu o czym zainteresowani zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

 

Zakres materiału: 

Uczeń przystępujący do konkursu powinien znać i rozumieć zagadnienia z zakresu:

 

FIZYKA

kinematyki; dynamiki; hydrostatyki; aerostatyki; mechaniki; prac; mocy i energii; termodynamiki; 

z uwzględnieniem poszerzenia:

prędkość względna;  droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym; działania na wektorach, rysowanie              i obliczanie wartości wektorów wypadkowych  z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa; siła tarcia, tarcie statyczne i tarcie kinetyczne, współczynniki tarcia.

 

CHEMIA

substancje chemiczne i ich przemiany; wewnętrzna budowa materii; woda i roztwory wodne; kwasy               i wodorotlenki; sole  z uwzględnieniem poszerzenia:  

mol; liczba Avogadro; masa molowa; molowa objętość gazów w warunkach normalnych; stężenie molowe roztworów; przeliczanie stężeń.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

SERDECZNIE ZAPPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright 2018 Zespół Szkół w Pustyni Rights Reserved.