Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły. Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej, Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Pustyni

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Dyrektora Zespołu Szkół w Pustyni

z dnia 28 września 2017 r.

 

w sprawie: organizacji roku szkolnego – ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

podstawa prawna: na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 5 października 2010 r.  (Dz.U. 2010 nr 186, poz. 1245) oraz § 5 ust.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 r. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:

 

L.P.

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

26 październik 2017 r. (czwartek) – Dzień Patrona Szkoły

 

18 kwietnia 2018 r. (środa) egzamin gimnazjalny klas III gimnazjum – część humanistyczna

 

19 kwietnia 2018 r.(czwartek) egzamin gimnazjalny klas III gimnazjum – część matematyczno-przyrodnicza

 

20 kwietnia 2018 r. (piątek) egzamin gimnazjalny klas III gimnazjum – część
 j. obcy nowożytny

 

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

 

2 maja 2017 (środa)

 

4 maja 2017 (piątek)

 

1 czerwca 2018 r. (piątek)

 

  1. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły zainteresowanych udziałem w takich zajęciach
  1. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas o poinformowaniu uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
    a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych.
     

§ 2.

Zarządzenie dyrektora podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.pustynia.edu.pl

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marcin Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni

Cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright 2018 Zespół Szkół w Pustyni Rights Reserved.