Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły. Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej, Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Pustyni

Rekrutacja 

w Zespole Szkół w Pustyni

na rok szkolny 2018-2019

PRZEDSZKOLE,

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSTYNI INFORMUJE O REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PUSTYNI

Obowiązkiem wychowania przedszkolnego objęte są dzieci urodzone w 2012 r. (6-letnie).  Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola obok dzieci 6-letnich mają dzieci urodzone w 2013, 2014 i 2015 r. (czyli 5, 4 i 3-letnie).

W dniach od 1 lutego 2018 r. do 9 lutego 2018 r. termin złożenia deklaracji przez rodziców dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Pustyni o kontynuowaniu przez ich dzieci wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do przedszkola zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Wójta Gminy Dębica, dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni informuje, że w dniach od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. obowiązuje termin złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Pustyni wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

w dniach od 28 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. obowiązuje termin złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Pustyni wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

Wnioski dotyczące naboru należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej:

przedszkole:  naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica

Wniosek po wypełnieniu w  należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu przedszkola (p. Małgorzaty Musiał).

Jest też możliwość pobrania dokumentów w sekretariacie przedszkola i ich wypełnieniu elektronicznym na miejscu.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSTYNI INRORMUJE O REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W PUSTYNI

 

 W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do szkoły podstawowej zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Wójta Gminy Dębica, Dyrektor Zespołu Szkół w Pustyni informuje, że w dniach od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. obowiązuje termin złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pustyni wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski dotyczące naboru należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej:

szkoła podstawowa: naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica

·        Zgłoszenie do szkoły obwodowej od 1 września 2018 r. – wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Pustyni czyli miejscowości–sołectwa Pustynia, Kozłów, Kędzierz.

·         Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej od 1 września 2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pustyni.

Wniosek po wypełnieniu w  należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły w w/w terminie – do Pani Barbary Rak.

Jest też możliwość pobrania dokumentów w sekretariacie szkoły i ich uzupełnienia na miejscu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica oraz określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Cookies

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Copyright 2018 Zespół Szkół w Pustyni Rights Reserved.